• c_cenksoy@hotmail.com

Kısırlık durumlarında uygulanan ve üremeye yardımcı yöntemler adı verilen tedavilerin en başarılısı tüp bebek tedavisidir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ NEDİR?

Tüp bebek tedavisi kısaca; kadın yumurtası ile erkeğin spermlerinin laboratuar ortamında birleştirilerek anne rahmine yerleştirilmesidir.

Tüp Bebek Tedavisinin Basamakları Nelerdir?

 

1- Yumurtaların Geliştirilmesi

 

Gebeliğin oluşabilmesi için yumurta ve spermin elde edilmesi gerekir. Kadın vücudunda iki adet yumurtalık bulunur. Yumurtalıklarda her ay oluşup kaybolan yumurtalar vardır. (Bu yumurtalar tüp bebek tedavisi ile toplansa da toplanmasa da her ay azalarak menapoza kadar bu süreç devam eder.) Tüp bebek tedavisi için yumurtaları büyütecek olan FSH hormonu veya destek olarak FSH ‘ın beyinden salgılanmasını sağlayacak ilaçlar verilir. Bu ilaçlar göbek çevresinden insulin enjektörü kadar küçük iğnelerle uygulanır ve bu tedavi ortalama 10-12 gün kadar sürer. İlaçlar uygulanmaya başladıktan sonra yumurtalıklar ultrason ile takip edilir. Yumurtaların içinde büyüdüğü folikül adı verilen sıvı kesecikleri belli bir boyuta ulaşınca yumurtaları olgunlaştırmak için çatlama iğneleri uygulanır.

 

2- Yumurta Toplama (OPU)

 

Yumurta çatlama (olgunlaştırma) ilaçları uygulandıktan 35.5-36 saat sonra yumurtalar toplanır. Yumurtaların toplanması anestezi altında uygulanan bir aspirasyon işlemidir. Vajinal yoldan ultrason üzerindeki bir kılavuz içinden iğne ile girilerek yumurtalık içindeki foliküllerden sıvı çekilir (aspirasyon) . Bu işlemin süresi anne adayının kaç adet folikülü (yumurtalıklarda yumurta içeren sıvı kesecikleri) olduğu ile ilişkilidir. Yumurta toplama işlemi ortalama 10 dakika ile 30 dakika arasında değişebilir. Yumurta sayısı az olan anne adaylarında özellikle yıkamalı aspirasyon işlemi uygulanır. Aspire edilen (çekilen) folikül sıvısı yumurtayı içerir ve çekildikten sonra tüp içinde embriyoloji uzmanına verilir. Bu sıvı mikroskop altında incelenerek yumurtalar ayrılır.

 

3- ICSI (İntra Stoplazmik Sperm Enjeksiyonu)

 

Toplanan yumurtalar belli bir süre inkübatörde (laboratuarda anne rahmi koşullarını sağlayan cihaz) bekletildikten sonra denüdasyon (yumurta soyma) işlemi uygulanır. Bu sayede yumurta çevresindeki yardımcı hücrelerden arındırılır. Bu noktadan sonra artık embriyoloji uzmanı bize yumurtaların hangi olgunluk düzeyinde olduğunu söyleyebilir. Olgunlaşmasını tamamlamış olan yumurtalara ICSI işlemi uygulanır. Bu işlem için en kaliteli spermler seçilir, özel bir kanül yardımı ile tutularak yumurtanın içine enjekte edilir. Bu sayede fertilizasyon (döllenme ) işlemi kolaylaştırılmış olur. Döllenen yumurtalar laboratuarda inkübatöre tekrar koyulur. ICSI işleminden 24 saat sonra yumurtaların kaç tanesinin döllenmiş olduğuna bakılır. Döllenmiş olan yumurtalar (embriyo) ICSI işleminden sonraki 3. gün tekrar değerlendirmeye alınır. Transfer işlemi döllenmenin 3. günü yapılmayacaksa 5. güne kadar inkübatörde saklanır. Embriyoların sürekli görüntüsünü alabilen Embryscope © isimli bir tür inkübatör de geliştirilmiştir. Bu cihazda embriyoların değerlendirilmek için cihazdan dışarıya alınmasına gerek yoktur.

 

4- Transfer

 

Transfer işlemi klasik olarak ICSI işleminden 3 veya 5 gün sonra yapılır. Elimizde yeterli sayı ve kalitede embriyo varsa transferin 5. gün yapılması tercih edilir. Bunun sebebi en doğru embriyoyu seçebilmektir. 3. günde mikroskop altında kusursuz görülen embriyolardan bazıları bile 5. güne gelemeyebilir veya gelebilse bile morfolojik (yapısal ) olarak sorunlu oldukları izlenir. 5. gün yapılan embriyo transferleri bu yüzden daha başarılı olabilmektedir. Elimizde az sayıda yani seçime imkân vermeyecek kadar embriyo var ise 3. veya 5. gün transferleri arasında başarı açısından anlamlı fark olmayacaktır. Transfer işlemi tüp bebek basamakları arasında belki de en önemlisidir. Transfer ağrısız bir işlem olduğundan özel durumlar (vajinismus vs..) hariç anestezi gerektirmez. Oldukça ince bir kanül yardımı ile vajen ve servikal kanaldan geçilerek embriyolar endometriuma ( rahim içine) yerleştirilir. Bu işlem hazırlık evresi hariç 5-10 dakika arasında tamamlanır. Transfer işlemi ultrason eşliğinde yapılır. Sonrasında anne adayı belli bir süre dinlendikten sonra evine gidebilir.


Bizi Arayın

0548 888 0 112
+90 392 444 0 112

Bize Mesaj Gönder

c_cenksoy@hotmail.com
ufukozbas0675@gmail.com

Bizi Ziyaret Et

METE ADANIR CADDESİ NO:8 EURO IVF GİRNE KIBRIS